English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI

Mô tả công việc

- Phụ trách điều động đội giao nhận + đội xe giao hàng kịp thời, đúng hẹn cho khách, không để rớt đơn hàng, sót hàng hoá;

- Đốc thúc kho, chi nhánh,tập kết hàng hóa từ các kho kịp thời;

- Tổ chức sắp xếp giao đơn hàng theo yêu cầu, mức độ hợp lý;

- Phối hợp các phòng ban nhịp nhàng, nhanh chóng;

- Hỏi phí vận chuyển, tìm đơn vị vận chuyển hợp lý để giao hàng;

- Nắm bắt các phương thức vận chuyển để điều động hợp lý;

- Quản lý thời gian của đội giao nhận;

- Xác nhận chuyến đi, đánh giá hiệu quả công việc của đội.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên , biết sử dụng tin học văn phòng.

- Chịu áp lực công việc

- Có khả năng sắp xếp hợp lý công việc, trách nhiệm với công việc phụ trách.

- Ưu tiên có kinh nghiệm điều phối

Phúc lợi

Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, Luật Lao Động.