English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự (Ưu tiên thành thạo Excel)

Mô tả công việc

- Theo dõi việc ký HĐLĐ (thử việc, chính thức, thời vụ). Tạm hoãn/điều chỉnh và thực hiện HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ, đảm bảo các quá trình thực hiện đúng quy định của ABBANK và Pháp luật;

- Cùng phối hợp tham gia công tác Xử lý kỷ luật theo sự phân công;

- Quản lý hồ sơ Nhân sự của toàn Ngân hàng (phần mềm và hồ sơ cứng Nhân sự). Đảm bảo luôn được cập nhật đúng, đủ, các hồ sơ cứng được lưu trữ đúng quy cách, bảo mật, an toàn;

- Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh, cập nhật, quản lý hệ thống chức danh của Ngân hàng theo sự phân công;

- Phối hợp với các Đơn vị thực hiện các chương trình ngoại khóa, giao lưu dành cho CBNV trên toàn hê thống: Teambuilding, tiệc tất niên, các buổi giao lưu của CBNV trong Ngân hàng, các chương trình thi nghiệp vụ/văn hóa ABBANK;

- Tiếp nhận, phản hồi các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chính sách, chế độ và Nhân sự trong phạm vi được phân công của Trưởng Bộ phận và Trưởng phòng;

- Thực hiện các chương trình khảo sát Nhân sự, khảo sát mức độ hài lòng của CBNV;

- Thực hiện soạn thảo các tờ trình, công văn, quy chế, quy định, quy trình, trong chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Nhân sự;

- Tham gia các hoạt động liên quan giữa Công đoàn và ABBANK, xây dựng văn hóa Ngân hàng;

- Soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ký các văn bản liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, đánh giá thực hiện công việc;

- Thực hiện các chương trình đánh giá, lấy ý kiến của CBNV đối với môi trường làm việc tại ABBANK;

- Soạn thảo, ký HĐLĐ và thanh lý HĐLĐ đối với CBNV;

- Soạn thảo các quyết định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện công việc hành chính của Khối Quản trị Nguồn Nhân lực;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Khối và Ngân hàng, đảm bảo thông tin dữ liệu được báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác.

- Quản lý văn bản, quyết định của toàn Khối Quản trị Nguồn Nhân lực.

- Thực hiện các việc khác có liên quan đến Phòng Quản lý Nhân sự theo yêu cầu của Giám đốc Khối/ Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Tài chính Ngân hàng hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Có khả năng kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ;

- Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro  trong công tác hoạt động nghiệp vụ;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro  trong công tác hoạt động nghiệp vụ.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép