English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên checker Mai Linh Thái Nguyên

Mô tả công việc

- Kiểm tra số liệu, ghi nhận doanh thu thông qua đồng hồ tính tiền Taxi khi kết thúc ca kinh doanh;
- Kết hợp cùng thu ngân giám sát theo dõi việc lái xe Taxi nộp doanh thu;
- Nhập liệu, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


 

Yêu cầu công việc

- Nam, độ tuổi trung bình từ 20 đến 35 tuổi;
- Tối thiểu tốt nghiệp 12/12;
- Tin học văn phòng;
- Trung thực, có đạo đức, nhiệt tình trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên là con em của CBNV đang công tác tại Mai Linh;
- Thực hiện việc bảo lãnh và ký quỹ theo qui định Công ty.

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave