English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Online Service)

Mô tả công việc

1.Trả lời thông tin liên quan đến dịch vụ, tạo đơn hàng, tra cứu, điều chỉnh thông tin đơn hàng, tư vấn khách hàng và các thông tin khác… CSKH qua kênh Online Service ( Facebook, Mail, Chat )2. Cập nhật nội dung FAQ, thông tin hướng xử lý , chính sách trên các kênh Online Service3 .Nhận thông tin, khai thác thông tin trên hệ thống làm việc4. Nhận các khiếu nại, phản ánh , hỗ trợ phản hồi giải quyết các khiếu nại của khách hàng phản ánh qua kênh Online Service

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua kênh facebook- Đã có kinh nghiệm làm việc chăm sóc khách hàng cho các shop bán hàng online- Đáp ứng yêu cầu về câu văn giao tiếp bằng đánh máy.- Làm việc theo ca. 24/7- Sinh viên mới ra trường, đã từng làm thêm trước đây , chịu áp lực công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương