English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên An Toàn

Mô tả công việc

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Có kiến thức về sử dụng, bảo trì thiết bị PCCC.

- Có các kiến thức an toàn về hóa chất. 

- Biết các quy định về luật an toàn lao động, PCCC, hóa chất.

- Biết sử dụng Word, Excel.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép