Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  • Work location: Ha Noi

    Industry: Banking , IT - Software

  • Level: Experienced (Non - Manager)

    Deadline to apply: 14-07-2019

  • Salary: 15.000.000 - 25.000.000 VND

Job requirement

- Quản lý hoạt động của hệ thống CSDL toàn ngân hàng bao gồm các loại CSDL: Oracle, SQL server, …- Tham gia vào các dự án của ngân hàng

Job requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học  trong nước hoặc nước ngoài- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên - Có kinh nghiệm quản lý CSDL, tham gia triển khai Kho dữ liệu tại cácNgân hàng, Tập đoàn &  Công ty về CNTT là một lợi thế- Có chứng chỉ OCA, OCP của Oracle, MS SQL Server hoặc tương đương là một lợi thế