Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN AN NINH MẠNG

  • Work location: Ha Noi

    Industry: Banking , IT - Software

  • Level: Experienced (Non - Manager)

    Deadline to apply: 12-09-2019

  • Salary: 15.000.000 - 25.000.000 VND

Job requirement

Mảng đánh giá an ninh dịch vụ:

- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình về an ninh thông tin.

- Đánh giá an ninh (pentest) các dịch vụ công nghệ thông tin của MB.

- Kết hợp các bên liên quan (đội dự án, đội phát triển, …) xây dựng tiêu chuẩn ATTT đảm bảo an toàn bảo mật cho dịch vụ

- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của ngân hàng.

Mảng dò quét mã độc:

- Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định về an toàn thông tin.

- Dò quét mã độc các hệ thống công nghệ thông tin của MB.

- Kết hợp với các bên liên quan (team AV, team FW, team SOC…) xây dựng giải pháp phòng chống mã độc.

- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của ngân hàng.

Job requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…

- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên.

Mảng đánh giá an ninh dịch vụ:

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn về an toàn thông tin như PCI DSS, ISO 27000 là một lợi thế

- Am hiểu về thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN, Internet.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về các sản phẩm và công nghệ:  Firewall, IPS, IDS, Endpoint Security, Cloud Computing, CA, Data Center Model …

- Sử dụng thành thạo các công cụ dò quét lỗ hổng bảo mật phổ biến (AppScan, Acunetix, Nessus, Kali, Nexpose,…).

- Có các chứng chỉ về an ninh như CEH, ECSA ...

Mảng dò quét mã độc:

- Am hiểu về thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN, Internet

- Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng công cụ dò mã độc.

- Kiến thức sâu về các hệ thống: Microsoft, Linux, AIX…

- Kiến thức sâu về các dịch vụ như WEB, MAIL, DNS, …

- Có các chứng chỉ về an ninh như ECSA, CHFI ...