Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Marketing Manager

Job requirement

1. Xây dựng chiến lược và triển khai các hoạt động Marketing, truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp.

2. Lên ý tưởng, triển khai các chương trình Marketing nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Phát triển hoạt động Marketing online.

4. Quản trị thương hiệu: xây dựng công cụ quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu và phát triển thương hiệu công ty.

5. Phối hợp với các phòng ban xây dựng chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng – trước, trong và sau bán hàng.

6. Lên kế hoạch, quản lý và phân bổ ngân sách cho các hoạt động của phòng Marketing.

7. Quản lý nhân sự phòng Marketing, điều phối hoạt động của phòng.

8. Điều phối hoạt động của các Marketing từng đơn vị trong hệ thống

Job requirement

-    Có bằng Cử nhân chuyên ngành:  Marketing, Quản trị kinh doanh, Quan hệ Quốc tế, Ngoại thương

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Lập kế họach tiếp thị.  Đào tạo và phân công phân nhiệm vụ cho từng nhân viên.

- Xây dựng các mô tả vị trí, qui cách làm việc. Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

- Phụ trách làm quảng cáo trên tạp chí, phương tiện truyền thông theo kế họach tổng thể

- Vận hành bám kế họach và chuẩn bị kế họach tiếp thị hàng năm cũng như ngân sách bán hàng, chính sánh giá, khuyến mãi

- Xây dựng , thực hiện kế họach tiếp thị hàng năm để tối đa hóa doanh số bán hàng và đạt được mục tiêu doanh thu khách sạn

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép