English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

(Leasing) Marketing Officer (Aeon Mall Long Bien)

Mô tả công việc

Working location: Aeon Mall Long Bien, No. 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien Dist., Hanoi

Report to: Marketing Deputy Manager

 • Lease space, billboards in the shopping mall/ Cho thuê các khu vực tổ chức sự kiện, biển quảng cáo trong trung tâm thương mại
 • Keep contact customers, potential clients to find their requirement and sales opportunities/ Giữ mối quan hệ với khách hàng nhằm nắm bắt được yêu cầu và cơ hội kinh doanh
 • Patrol and check events to ensure well set up before operation hour/ Kiểm tra và đảm bảo các sự kiện được chuẩn bị sẵn sàng trước giờ mở cửa của trung tâm thương mại
 • Find dealer candidates following superior's instruction/ Tìm kiếm khách hàng theo sự hướng dẫn của cấp trên
 • Do all related paper works (request for approval, contract...)/ Thực hiện các công việc giấy tờ liên quan (xin phê duyệt, hợp đồng...)
 • Other tasks as assigned/ Các công việc khác theo yêu cầu
 • Yêu cầu công việc

 • Bachelor degree, any field
 • At least 1 year working experience in Sales, Marketing, Customer service or related field
 • Good communication in English & Vietnamese
 • Be careful with number and paper work
 • Willing to work in shift
 • PHÚC LỢI

  • 2 day-off per week
  • 14 annual leave days per year
  • 5 sick leave days per year
  • Healthy Insurance 24h
  • Training opportunities domestic and oversea
  • Team building
  • Health check once per year
  • Bonus once per year (depend on Company business and staff working performance)
  • Flexible working time
  • Have a chance to work in No. 1 Shopping Mall developer in VN
  • Have a chance to work in a professional and develop environment