English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Lean Staff

Mô tả công việc

  • Developing and implementing an action plan for lean process improvement.
  • Working with management to identify, develop and implement continuous improvement projects, cost reductions, product quality enhancements, and process effectiveness improvement.
  • Evaluate lean tools and activities including 5S, Value Stream Mapping, TPM, OEE, Cell Layout and Line Balancing, Kanban systems and Kaizen events.
  • Provide support in developing and maintaining metrics and performance indicators and documenting linkages between lean implementation and operational process improvements.

Yêu cầu công việc

  • Graduated from College or University of Industrial Engineer, Industrial Management, Electrical Engineer, English, Mechanics, Computer Science, or Automation major.
  • Good command in English.
  • Good command in Computer.
  • Prioritize to candidates have experience in Shoe industry.
  • English CV requirement

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, - Lương xứng đáng theo năng lực, trả đầy đủ và đúng hạn. - Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN - Khám chữa bệnh miễn phí tại phòng y tế của công ty. - Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13