English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ thuật điện

Mô tả công việc

  • Lập kế hoạch chi tiết theo dõi kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc
  • Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị để luôn sẳn sàng hoạt động tốt, khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng đột xuất trong quá trình sản xuất, thực hiện chế tạo mới ở xưởng cơ khí, sửa chữa phục hồi các loại phụ tùng: khuôn ép viên, vỉ ép đùn....để tái sử dụng lại, giảm chi phí công cụ, dụng cụ cho sản xuất.
  • Phối hợp tốt với đồng nghiệp, hỗ trợ kịp thời để phát huy hiệu quả công việc & phòng ngừa tai nạn.
  • Tuân thủ các qui định an toàn trong vận hành, sửa chữa các máy móc thiết bị, báo cáo, phản ánh & đề xuất hướng giải quyết các sự cố (nếu có) một cách kịp thời, chính xác.
  • Bảo quản tốt các loại thiết bị CCDC được giao & các tài sản và các nguồn lực khác của công ty.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công
  • Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện khi vận hành máy móc thiết bị in của công ty và báo cáo kết quả thực hiện.
  • Cùng với giám sát xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện và máy móc trong sản xuất

Yêu cầu công việc

-- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc cơ khí trở lên.+ Điện kỹ thuật:- Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện khi vận hành máy móc thiết bị in của công ty và báo cáo kết quả thực hiện.- Cùng với giám sát xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện và máy móc trong sản xuất- Biết hàn cơ khí là 1 lợi thế+ Cơ khí kỹ thuật:- Có hiểu biết về kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí.- Có hiểu biết về các phương pháp gia công : hàn, cắt, tiện, phay, bào...- Lập kế hoạch chi tiết theo dõi kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.- Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng cho các máy móc- Biết bên điện công nghiệp là 1 lợi thế+Yêu cầu chung- Nhanh nhẹn, trung thực , cần cù chịu khó ham học hỏi- Có thể làm việc theo caCó kinh nghiệm trong lĩnh vực điện công nghiệp và cơ khí, nếu chưa có kinh nghiệm vào sẽ được đào tạo.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép