English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC

Mô tả công việc

- Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác trắc địa tại công trình.

- Kiểm tra và quản lý toàn bộ hệ thống mốc trắc địa phục vụ công tác thi công và quản lý ranh giới đất của dự án;

- Giám sát công tác Trắc đạc thi công xây dựng, quan trắc lún, chuyển dịch công trình và các công việc liên quan;

- Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật trắc đạc;

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Trắc đạc, ít nhất 03 năm kinh nghiệm thi công nhà cao tầng;

- Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa hình;

- Thành thạo MS Office và các phần mềm liên quan đến công việc đo đạc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương