English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ sư M&E

Mô tả công việc

  • Bảo trì hệ thống M&E trong trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ
  • Tham gia lắp đặt, tổ chức hoạt động triển khai lắp đặt hệ thống M&E trong trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành: Điện công nghiệp, điện lạnh
  • Am hiểu về cấu tạo, hoạt động của hệ thống phân phối nguồn
  • Am hiểu về cấu tạo, hoạt động của hệ thống điều hòa làm mát
  • Am hiểu về các thiết bị trong trung tâm dữ liệu: UPS, máy lạnh chính xác (lợi thế)
  • Có khả năng vận hành hệ thống nguồn, điều hòa

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương