English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư M&E (Chuyên QA)

Mô tả công việc

1. Thực hiện Kiểm soát và đảm bảo chất lượng các công tác cơ điện.

1.1 Kiểm soát và đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm tra công tác xây lắp phù hợp với thiết kế, mẫu vật tư, tiêu chí kỹ thuật đã được phê duyệt, ….

1.2 Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu được giao đến công trường phù hợp với vật liệu được phê duyệt.

1.3 Xác nhận công việc không phù hợp được sửa chữa đúng lúc.

1.4 Tham gia xây dựng và cập nhật bộ cẩm nang, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu theo tiêu chuẩn của Tập đoàn, cập nhât tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng theo qui định…

1.5 Kiểm soát hồ sơ thông qua việc kiểm tra hệ thống lưu trữ phù hợp với những yêu cầu lưu trữ bản cứng và bản điện tử.

2. Triển khai kiểm tra quản lý chất lượng hạng mục Cơ điện tại các dự án quy mô lớn hoặc các dự án phức tạp theo chỉ định của cấp quản lý trực tiếp

3. Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng Cơ điện, ưu tiên cho căn hộ cao tầng.
 • Quản lý xây dựng
 • Quản lý dự án
 • Kiểm toán tuân thủ
 • Quản lý các mối quan hệ
 • Áp dụng các phương pháp đảm bảo chất lượng
 • Có khả năng làm việc độc lập với tinh thần trách nghiệm cao
 • LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRÌNH
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Theo Quy định công ty Thưởng ngày Lễ ( 30/04, 01/05, 02/09), thưởng thành lập công ty, sinh nhật Lương thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc