Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kỹ Sư Dự Toán

Job requirement

  • Bốc khối lượng dự toán kiến trúc, kết cấu, cơ điện;
  • Áp đơn giá theo đơn giá Nhà nước và đơn giá thị trường (tùy theo yêu cầu);
  • Chạy dự toán bằng phần mềm Bắc Nam
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Job requirement

  • Có kiến thức chuyên ngành;
  • Có kinh nghiệm trong việc bốc khối lượng và áp đơn giá;
  • Biết sử dụng phần mềm dự toán Bắc Nam

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép