Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Job requirement

1/ Báo cáo tai nạn lao động xảy ra tại công trường cho cấp quản lý, lập biên bản hiện trường các vấn đề về ATLĐ, VSMT,...

2/ Kiểm tra định kỳ hàng tuần/Tháng về thiết bị, ATLĐ, VSMT,

3/ Tham gia các buổi tập huấn an toàn lao động tại công trường.

4/ Chỉ dẫn, đôn đốc, cùng phối hợp với TVGS kiểm soát nhà thầu thực hiện tốt ATLĐ, VSMT, PCCC.

5/ Theo dõi, cùng kiểm tra với TVGS các biện pháp sử dụng ATLĐ của nhà thầu tại công trường.

6/ Kiểm tra biện pháp ATLĐ trong biện pháp thi công mà nhà thầu đệ trình

7/ Kết hợp với nhà thầu kiểm tra thiết bị ra, vào công trường.

8/ Kiểm tra các thiết bị thi công của nhà thầu để đảm bảo ATLĐ trong quá trình thi công

9/ Nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu thường xuyên vệ sinh toàn công trình.

10/ Nhắc nhở nhà thầu thường xuyên vệ sinh, an ninh trước cổng công trình.

11/ Thực hiện công việc theo yêu cầu của Giám đốc QLDA

12/ Báo cáo công việc hàng tuần cho Giám đốc QLDA/ Trưởng ban QLDA.

QUYỀN HẠN:

- Là người kiểm tra/giám sát các công tác ATLĐ của 1 dự án đầu tư, xây dựng của công ty.

- Tổ chức và xử lý công việc trong phạm vi công việc được giao.

- Báo cáo công tác ATLĐ định kỳ cho Trưởng Ban Quản lý dự án (PM)

Job requirement

- Nam, 28 tuổi trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư Bảo hộ lao động (ATVSLĐ); Ks Xây dựng DD&CN hoặc các chuyên ngành liên quan., có kinh nghiệm giám sát, quản lý ATLĐ cho nhà cao tầng. Kinh nghiệm 5 năm trở lên.

- Đọc được bản vẽ xây dựng, có chứng chỉ huấn luyện ATLĐ.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương