English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiến Trúc Sư

Mô tả công việc

  • Thiết kế phối cảnh công trình;
  • Khai triển chi tiết kiến trúc công trình
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Yêu cầu công việc

  • Sử dụng thành thạo Auto CAD, Revit, 3Ds Max, Photoshop;
  • Có khả năng sáng tạo và khai triển thiết kế tốt;
  • Khả năng nắm bắt công việc và làm việc độc lập

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép