English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiểm nghiệm Viên Phòng QC

Mô tả công việc

+ Công việc đảm nhiệm

  • Thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý của các mẫu nguyên liệu, bao bì, thành phẩm theo sự phân công của tổ trưởng, PTCL, PGĐ. / GĐ.KTCL.
  • Ghi chép hàng ngày số lượng hóa chất, chất chuẩn sử dụng vào sổ sử dụng hóa chất.. Ghi chép sổ sử dụng thiết bị đầy đủ. Ghi chép các số liệu thô, kết quả kiểm nghiệm vào báo cáo kết quả kiểm nghiệm kịp thời, đúng quy định.
  • Báo cáo kết quả kiểm nghiệm đúng thời hạn, chính xác. Tuân thủ nghiêm ngặt các SOP của phòng Kiểm tra chất lượng cũng như qui định GMP/GLP khi thực hiện các công việc được phân công.
  • Thực hiện tốt các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm. Giữ gìn vệ sinh và tuân thủ các nội quy của phòng thí nghiệm, nội quy công ty.
  • Thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý của các mẫu chào hàng, mẫu nghiên cứu …. theo sự phân công của tổ trưởng, PTCL, PGĐ. / GĐ.KTCL (khi cần).
  • Tham gia và hoàn thành báo cáo đúng thời hạn, đảm bảo tính chính xác kết quả thẩm định phương pháp phân tích, thẩm định vệ sinh thiết bị, thẩm định hệ thống phụ trợ. Kiểm chất lượng môi trường sản xuất theo đúng kế hoạch.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu: 

  • Trình độ Dược sĩ Đại học/ Cử nhân Hóa/ Cử nhân  sinh học
  • Tốt nghiệp tối thiểu Cao Đẳng 
  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép