Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Trưởng (Làm việc tại Long An)

Job requirement

- Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Luật kế toán.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê.- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty.- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.- Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Thuế, quyết toán Thuế....=> Ưu tiên ứng viên ở gần Sân golf các khu vực Hậu Nghĩa, Củ Chi, Hóc Môn, Trảng Bàng.

=> Có khả năng quản lý thời gian.=> Thời gian làm việc 48h/1 tuần. Có xe đưa rước ở 2 điểm:- Quận 1: 1A Phạm Ngọc Thạch đối diện Nhà văn hóa thanh niên lúc 6h15- Quận 12: Trung tâm VH Quận 12 lúc 7h05Xe về 4h30 hằng ngày trong tuần và 3h các ngày cuối tuần

Job requirement

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên và các chứng chỉ kế toán trưởng hoặc nghiệp vụ liên quan- Mức kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên và 3 năm ở vị trí tương đương.- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.- Tiếng anh giao tiếp căn bản.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về Bravo, Misa....

- Có khả năng đi Công tác, làm chủ được thời gian.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Thưởng, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép