Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Trưởng

Job requirement

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kế toán;

- Tổ chức bộ máy và công tác kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của Công ty;

- Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí;

- Chịu trách nhiệm về việc tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phải nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;

- Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học;

- Kinh nghiệm vị trí tương đương;

- Số năm kinh nghiệm: từ 05 năm trở lên;

- Giới tính: Nam/Nữ;

- Ưu tiên: đã từng công tác trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng phần mềm SAP-ERP