Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Job requirement

1. Tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán:

 • Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát công việc nhân viên cấp dưới
 • Tổ chức và chịu trách nhiệm chính việc hạch toán cân đối sổ sách, hoàn thiện số liệu kế toán tháng/quý /năm.
 • Tổ chức, kiểm soát việc kê khai, báo cáo thuế, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

2. Điều hành, kiểm soát việc cập nhật số liệu tài chính, kế toán của công ty lên phần mềm và sổ sách chứng từ:

 • Kiểm soát việc thu chi, nguồn tiền, nhập xuất hàng hóa theo quy định của Công ty
 • Lập kế hoạch thu chi trình Ban giám đốc, kiểm soát, cân đối nguồn tiền phải thu, phải trả.
 • Kiểm soát việc thực hiện chi phí của từng phòng ban, công ty theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Ký kiểm soát các khoản chi, thanh toán, cấn trừ công nợ khách hàng, Nhà cung cấp theo đúng quy định
 • Kiểm soát số liệu kế toán trên phần mềm thuế đảm bảo cập nhật đúng, đủ, kịp thời.
 • Tổ chức và kiểm soát việc kiểm kê kho và lên số liệu kiểm kê định kỳ báo cáo BGĐ.
 • Ký duyệt trên PM thay BGĐ các phiếu xuất sử dụng trong nội dung được ủy quyền.
 • Ký duyệt thay BGĐ các khoản thu, chi, thanh toán trong nội dung được ủy quyền.
 • Ký duyệt thay BGĐ các biên bản đối chiếu công nợ khách hàng, NCC trong nội dung được ủy quyền.
 • Ký kiểm soát tất cả các phiếu, chứng từ, sổ sách kế toán nội bộ và thuế trước khi trình BGĐ.
 • Trực tiếp giao dịch với các cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán theo yêu cầu công việc
 • Tổng hợp kế hoạch về tài chính, ngân sách các phòng KD năm/quý/tháng trình duyệt BGĐ.
 • Lập các báo cáo kế toán, tài chính, quản trị khác theo yêu cầu của BGĐ hoặc Tập đoàn
 • Tư vấn cho BGĐ các biện pháp sử dụng và kiểm soát chi phí hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá rủi ro tài chính
 • Phối hợp các phòng ban triển khai các chiến dịch, CTKM, bán hàng theo định hướng của BGĐ
 • Tư vấn cho BGĐ và các phòng ban về chuyên môn kế toán, tài chính
 • Phối hợp với PHCNS vfa các phòng ban khác tổ chức đào tạo cho các NV trong công ty về chuyên môn TC-KT, hệ thống phần mềm.
 • Làm việc: thứ 2 - sáng thứ 7

Job requirement

-       Đại học trở lên Tài chính kế toán

-       Có ít nhất 5 năm kinh ngiệm Kế toán trưởng quy mô nhân sự >400 nhân viên

-       Ưu tiên đã từng làm công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng, gia dụng, điện tử điện lạnh

-       Có khả năng phân tích tài chính, cảnh báo rủi ro, đưa ra các giải pháp

-       Ký năng thuyết trình tốt

-       Nắm được việc xây dựng các chính sách bán hàng khuyến mại (VD: giảm giá, chiết khấu, tặng kèm,mail,post … )

-       Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point, Internet, Outlock, internet…), phần mềm kế toán

-       Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc cao

-       Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức, quản lý và triển khai công việc

-       Có kỹ năng tốt trong việc lập báo cáo, tổng hợp và phân tích số liệu

-       Nhanh nhẹn, linh hoạt, thắng thắn, trung thực, chăm chỉ,tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

-       Có khả năng xử lý và khả năng kết nối làm việc liên phòng ban.

-       Yêu cầu khác:          Sức khỏe:Tốt              Ngoại hình: ưu nhìn;                   Tuổi từ: 27 - 40

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương