English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán Tổng hợp

Mô tả công việc

  • Phối hợp với kế toán trưởng xây dựng, thực hiện và kiểm tra các quy trình hoạt động của bộ phận kế toán khách sạn.
  • Hàng tháng rà soát kỹ bảng lương nhân viên và các chế độ của nhân viên do Nhân sự chuyển duyệt để đảm bảo các số liệu chính xác trước khi thực hiện chi trả.
  • Thường xuyên theo dõi, cập nhật những thay đổi mới nhất về chính sách thuế; kiểm tra kỹ những hồ sơ, chứng từ thuế… để đảm bảo các vấn đề về thuế của khách sạn được xử lý đúng quy trình, thủ tục cần thiết.
  • Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận chuẩn bị các báo cáo tài chính, thuế, chi phí… hàng tháng.
  • Thực hiện việc lưu trữ số sách, báo cáo, số liệu liên quan đến nghiệp vụ đúng quy trình và đảm bảo tính an toàn, bảo mật.
  • Cung cấp các thống kê, số liệu kế toán cho cấp trên khi được yêu cầu.
  • Chủ động đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả các công việc liên quan đến kế toán tài chính
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Yêu cầu công việc

  • Hưởng đầy đủ các chế độ của công ty
  • Thưởng các ngày lễ, tết và lương tháng 13

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương