English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán tổng hợp & Báo cáo hợp nhất

Mô tả công việc

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo, kiểm tra đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan, các công ty có giao dịch liên kết & các chi nhánh;

- Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp;

- Soát xét, kiểm tra tính hợp lý báo cáo tài chính các chi nhánh;

- Lập các bảng báo cáo nội bộ theo yêu cầu của các bộ phận liên quan (tháng, quý, năm);

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính hợp nhất và độc lập hàng tháng (Bảng cân đối kế toán hợp nhất, lợi nhuận, lỗ, dòng tiền, ghi chú và đối chiếu giao dịch nội khối)

- Xem xét sổ sách của các công ty con để tìm ra các giao dịch bất thường hoặc giao dịch không chính xác dựa trên tính chất, số tiền và tài khoản của họ;

- Cung cấp số liệu, giải trình với kiểm toán, các bộ phận khác, các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng và OTIF của các báo cáo phụ trách

Yêu cầu công việc

-         Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Kế toán

-         Ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty FMCG, tập đoàn quy mô lớn. Hoặc >4 năm kinh nghiệm kiểm toán tại Big 4

-         Kiến thức sâu về nguyên tắc hạch toán kế toán

-         Am hiểu và vận hành tốt các phần mềm kế toán của công ty, phần mềm ERP;

Chịu được áp lực về thời gian, cường độ, khối lượng công việc và trong trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về các số liệu báo cáo

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép