English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả công việc

1) Hàng ngày

- Thanh toán thuế NK và VAT hàng nhập khẩu

- Hạch toán thu, chi hàng ngày

- Hạch toán chi phí phát sinh trong tháng

- Theo dõi tình hình hoàn thuế nhập khẩu ( Nợ C/O).

- Theo dõi hợp đồng

2) Hàng tháng

- Kiểm tra chi tiết chi phí …, thuế nhập khẩu với ERP.

- File theo dõi hợp đồng ( scan + nhập file) 3) Hàng năm

- Tổng hợp chi phí và xoát sét đồng nhất chi phí phát sinh . 4) Ngoài ra

- Theo chỉ đạo của kế toán trưởng và Ban Giám Đốc

- Báo cáo khi Ban Giám Đốc cũng như kế toán trưởng yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán,...

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực điện tử

- Thành thạo kỹ năng vi tính, ERP...

- Chịu được áp lực trong công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương