English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Phải Thu (Urgent)

Mô tả công việc

  • Kiểm tra đối soát và lập báo cáo công nợ cước khách hàng, công nợ COD hàng ngày
  • Lập đề nghị thanh toán cấn trừ công nợ COD với khách hàng và với chi nhánh
  • Chốt công nợ cuối tháng và đối chiếu số liệu công nợ
  • Kiểm soát công nợ phải thu, lập phương án xử lý các trường hợp công nợ khó đòi bằng các nghiệp vụ chuyên môn
  • Theo dõi báo cáo tuổi nợ khách hàng

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính/ Kế Toán/Quản trị kinh doanh
  • Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
  • Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm có liên quan đến chuyên ngành đặc biệt là kỹ năng excel.
  • Có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Mong muốn gắn bó lâu dài.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép