English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Kho Hàng Hóa

Mô tả công việc

  • Lập chứng từ, hạch toán xuất nhập kho/Prepare input/output goods
  • Kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn/ Checking input/output report of goods
  • Kiểm kê kho hàng./ Carrying out inventory checking
  • Tính giá thành sản phẩm/Calculation cost of goods
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn./More details are explained in interview

Yêu cầu công việc

  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán chi tiết hàng hóa/kho. Having at least 3 year experience accounting in warehouse/goods/sales
  • Có khả năng làm việc nhóm tốt./ Able to work with team
  • Có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động trong công việc/ Able to solve problems, proactive in implementing entrusted tasks
  • Chịu được áp lực cao/ Able to work under pressure.
  • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế/ Being able to communicating in English is a big favor

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép