English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Mô tả công việc

- Hạch toán các phần hành kế toán sản xuất, tính giá thành sản phẩm trên hệ thống SAP.

- Kiểm tra giá thành kế hoạch và giá thành thực tế của các sản phẩm theo từng lệnh sản xuất theo từng nhà máy.

- Phân tích định mức và xác định nguyên nhân.

- Lập báo cáo giá thành theo từng sản phẩm và chi phí sản xuất định kỳ.

- Lập giá kế hoạch của thành phẩm, bán thành phẩm.

- Kiểm tra định mức chi phí sản xuất và đề xuất cải tiến thay đổi nhằm giảm chi phí sản xuất của sản phẩm.

- Các công việc khác do kế toán trưởng giao.

Yêu cầu công việc

-         Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành TCKT, Kinh tế hoặc liên quan.

-         Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán giá thành tại công ty sản xuất.

-         Có chứng chỉ đào tạo kế toán quản trị là một lợi thế

-         Thành thạo Word, Excel, PowerPoint

-         Biết sử dụng phần mềm SAP là một lợi thế