English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KCN Bien Hoa II, Dong Nai _ Biên phiên dịch tiếng Nhật _ 15345GL

Mô tả công việc

【Biên phiên dịch / Dịch thuật sản xuất】- Phụ trách biên dịch để báo cáo cho Nhật Bản (50%)- Hỗ trợ thông dịch trong quá trình hoạt động của công ty khi cần (50%)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH.- Sống gần KCN Biên Hòa 2- Tiếng Nhật N2 hoặc N3 cao cấp- Ưu tiên có kinh nghiệm biên phiên dịch nhà máy