English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Junior Angular Developer

Mô tả công việc

- Participate in requirements analysis, collaborate with internal teams to produce software design.

- Write clean, scalable code using Angular JS programming languages

- Unit test and deploy applications and systems

- Revise, update, refactor and debug code

- Improve existing software

- Develop documentation throughout the software development life cycle (SDLC)

- Manage source code with management tools as git-lab, git-hub, sub version, source code and build process.

Yêu cầu công việc

- Proven experience as a web Angular JS or Application Developer.

- Experience in web application and software development using Angular JS, MVC and html5/css3, JQuery, Java-script.

- Strong in call rest full API, Web API.

- 2+ year experience in Web and Angular JS.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép