Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Java Programmer - Software (Fresh Graduation)

Job requirement

Main Responsibilities/ Nhiệm vụ chính:

- Analyze, design, develop, test, deploy and provide support for the business core system

Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và hỗ trợ hệ thống và các ứng dụng của công ty

- Deliver applications in accordance to relevant IT policies and procedures

Lập các ứng dụng phù hợp với các chính sách và thủ tục công nghệ thông tin

- Detail job description will be discussed while interview

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Job requirement

Requirements/ Yêu cầu:

- Education: Graduated from University in related field

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

- Work experience and skills

Kinh nghiệm làm việc và kỹ năng:

+ Basic development skill

Có căn bản về lập trình

+ Experience in Java Web

Có kỹ năng về Java Web

+ Can communicate in English

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

- Personalities/ Tính cách:

+ Positive thinking

Suy nghĩ tích cực

+ Self-motivated and team work

Hoạt bát và có tinh thần đồng đội

+ Aggressive and performance-oriented

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép