English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Internal Audit

Mô tả công việc

 • Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện quy trình và các chính sách của Công ty, đánh giá các hoạt động kiểm soát và kiến nghị biện pháp cải thiện.
 • Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, tính chính xác của số liệu, chứng từ.
 • Kiểm tra, đối chiếu giá các chứng từ mua hàng: xác thực đã được phê duyệt bởi cấp trên, đối chiếu với danh sách giá đã được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
 • Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác các chứng từ thanh toán phù hợp với quy trình nội bộ của Công ty.
 • Giám sát tính tuân thủ các quy định nội bộ.
 • Nhận diện được sai phạm, rủi ro, đề ra biện pháp khắc phục.
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Kế toán, Kiểm Toán. 
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh
 • Sử dụng tốt các phần mềm MS Word, Excel và PowerPoint.
 • Khả năng sắp xếp và quản lý thời gian tốt.