English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hưng Yên - QC dây chuyền sản xuất (OQC)

Mô tả công việc

- Kiểm tra chất lượng NVL trên dây chuyền sản xuất.

- Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra thành phẩm sản xuất (tổng thể chất lượng thành phẩm)

- Kiểm tra thông số quá trình sản xuất.

- Đề xuất cải tiến quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng các biểu mẫu kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm, thông số quá trình sản xuất.

- Tham gia thiết lập tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Đánh giá tính năng, của sản phẩm đang sản xuất tại Nhà máy.

- Tham gia các cuộc họp chất lượng, cải tiến, 5S, triển khai qui trình mới và các cuộc họp khác khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- TN Đại học các chuyên nghành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Tự động hóa, Điện tử điều khiển.

- Tiếng Anh đọc hiểu các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật.

- Trên 3 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, sản xuất tại các Nhà máy sản xuất liên quan.

- Hiểu rõ nghiệp vụ công tác QC, kiểm tra giám sát chất lượng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương