English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HR MANAGER

Mô tả công việc

1. Quản lý công tác Nhân Sự:

- Theo dõi, đánh giá tình hình nguồn nhân lực và đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực

- Xin ý kiến, tổ chức thực hiện và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy, quy chế phù hợp cho từng thời điểm

- Xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự cho các bộ phận trong công ty

- Kết hợp với Trưởng các phòng ban thiết lập và giám sát việc thực hiện để kịp thời thay đổi khi không còn phù hợp ở từng thởi điểm các quy chế từng bộ phận, quy trình nghiệp vụ, bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc

- Xác định nguồn nhân lực, quản lý phân công nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng vị trí.

2. Lương và chế độ chính sách:

- Đề nghị và trực tiếp soạn thảo, tham gia triển khai các văn bản hướng dẫn, thông báo…. liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ chính sách, Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương

- Rà soát đề nghị và thực hiện việc nâng lương, nâng bậc cho người lao động theo quy định

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong công tác khen thưởng cuối năm, tăng lương đột xuất cho CBNV trong công ty

- Chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên lập thủ tục lưu trữ hồ sơ nhân viên. Thực hiện các biểu mẫu chuẩn về báo cáo tình hình lương, thưởng, định mức, phúc lợi… cho Ban Giám đốc

- Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CBNV trong công ty để có những giải pháp kịp thời giải quyết.

3. Quản lý công tác hành chánh:

- Đảm bảo việc sử dụng cộng cụ dụng cụ của công ty đúng vị trí và đúng mục đích

- Tạo môi trường, văn hóa làm việc theo tiêu chí cốt lõi của công

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

- Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn nhân viên trực thuộc việc sắp xếp hoàn tất các cuộc họp liên hoan, event, lễ hội trong công ty

- Lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

4. Tuyển dụng:

- Xây dựng quy trình tuyển dụng và hội nhập Nhân viên mới, các biểu mẫu thống nhất về hồ sơ, thủ tục và các tiêu chuẩn cho công tác quản lý nhân sự

- Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, đào tạo, phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo, phát triển nhân viên

- Lập ngân sách và kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ tháng, quý, năm

- Phối hợp các Trưởng bộ phận hoạch định, phát triển chiến lược đào tạo và tuyển dụng cho mỗi bộ phận.

5. Đào tạo:

- Thực hiện hoạt động hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo người lao động

- Phân tích nhu cầu đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo mới, hoàn thiện chương trình đào tạo hiện tại

- Lập kế hoạch, quản lý, giám sát và kết hợp những hoạt động của nhân viên và cấp dưới liên quan đến việc thuê lao động, thưởng, mối quan hệ lao động và giữa các nhân viên.

Cùng với các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Yêu cầu công việc

-             Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, quản trị, hành chánh, luật hoặc các ngành có liên quan

-             Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

-             Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực

-             Có hiểu biết, kinh nghiệm về ISO, BSC, KPI, Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở công ty Bất động sản

-             Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát công việc tốt

-             Nhạy bén, linh hoạt, hiệu quả và chịu được áp lực công việc

-             Chủ động trong công việc, bao quát tốt

-             Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế

-              Độ tuổi > 30 tuổi.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép