Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[HOTTTT] Nhân viên Kế toán

Job requirement

- Xuất hóa đơn điện tử theo ngày đối với các phiếu xuất cho khách hàng. Lập biên bản điều chỉnh / biên bản thu hồi hóa đơn theo quy định.

- Định kì hàng tuần, hàng tháng gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận. Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. Viết thư yêu cầu bảo lãnh cho khách hàng làm bảo lãnh ngân hàng ( Nếu có). Nhận bảo lãnh, cập nhật hạn mức khách hàng vào phần mềm quản trị

- Lập báo cáo chi tiết công nợ theo hạn thanh toán và theo từng nhóm đối tượng khách hàng.

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng. Cập nhật tình hình công nợ quá hạn, kịp thời đưa ra hướng xử lý và báo cáo ban lãnh đạo.

- Trực tiếp phối hợp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ quá hạn, nợ xấu.

- Lập biên bản đối chiếu công nợ theo kỳ.

- Lưu trữ hóa đơn chứng từ theo quy định.

- Cung cấp số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng hoặc các bên liên quan.

Job requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán- tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - tài chính

- Kỹ năng: 

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

+ Giao tiếp tốt

+ Có khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc, kỹ năng giải quyết tình huống.

- Phẩm chất: 

+ Có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc.

+ Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương