Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

HO - Chuyên viên KD Thẻ trực tiếp - Trung tâm thẻ

Job requirement

1. Thực hiện phát triển Thẻ ACB theo định hướng chung của Trung tâm Thẻ

  • Phát triển khách hàng mới (Bao gồm Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng cá nhân).
  • Chăm sóc các khách hàng hiện hữu.
  • Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công tác bán hàng, phát triển khách hàng.

2. Thực hiện các chương trình khuyến khích phát triển thẻ do Trung tâm Thẻ triển khai.

3. Quản lý nợ Thẻ do Trung tâm Thẻ phát hành.

4. Thực hiện báo cáo công tác bán hàng và công tác hoạt động do Trưởng Bộ phận/Trưởng Phòng Kinh doanh/Giám đốc Trung tâm Thẻ yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.

5. Tham gia các chương trình/dự án của Trung tâm Thẻ khi được phân công.

Job requirement

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng.
  • Có kiến thức về: Sản phẩm/dịch vụ ngân hàng (ACB và các đối thủ cạnh tranh), đặc biệt về sản phẩm Thẻ/đại lý chấp nhận Thẻ, hành vi tiêu dùng của khách hàng, kiến thức tổng hợp về kinh tế.
  • Tiếng Anh trình độ B.
  • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
  • Khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic.
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
  • Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave