English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HCM_Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo

Mô tả công việc

1. Đào tạo:

 • Lập và triển khai kế hoạch Đào tạo hàng tháng
 • Phụ trách đứng lớp một số kỹ năng bán hàng cho sales
 • Lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo
 • Xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy trình đào tạo và các biểu mẫu

2.Tuyển dụng:

 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho công ty

Yêu cầu công việc

 • Giới tính: Nam/ Nữ
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo/ tuyển dụng
 • Tin học văn phòng: Thành thạo Excel, word, powerpoint …
 • Ứng viên có khả năng và kinh nghiệm về Bất động sản
 • Có kỹ năng lập và thực thi công việc theo kế hoạch
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có kỹ năng đàm phán, thương lượng
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép