English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HCM- NHÂN VIÊN GIAO NHẬN QUẬN 2-HCM

Mô tả công việc

- Nhận và trả hàng theo sự phân công của quản lý.- Kiểm tra tình trạng hàng hóa, ghi nhận thông tin hàng hóa, cập nhật đơn hàng và các yêu cầu của khách hàng lên vận đơn.- Lưu giữ, vận chuyển và bảo quản hàng hóa cẩn thận, nhất là trong quá trình giao nhận.- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu cầu công việc

- Chủ động về thời gian, chấp nhận làm ngoài giờ khi có yêu cầu.- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.- Sức khỏe tốt