English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[HCM] Kỹ Sư hệ thống

Mô tả công việc

Bảo hành/Bảo trì/Sửa chữa Server, Storage, thiết bị mạng.

Khảo sát, tư vấn và đưa ra giải pháp tích hợp hệ thống phù hợp với nhu cầu định hướng của khách hàng về hệ thống Server/Storage/Network

Triển khai (cài đặt, cấu hình) các dự án cho khách hàng.

Xây dựng giải pháp, thử nghiệm giải pháp/dịch vụ mới.

Nghiên cứu, cập nhật giải pháp công nghệ của các hãng.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp các ngành CNTT/Điện tử viễn thông.

Chứng chỉ MCSE hoặc CCNA

Có kiến thức về hạ tầng phần cứng: máy chủ, lưu trữ, OS, ứng dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu, các giải pháp ứng dụng: quản trị, bảo mật…

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm về các hãng cung cấp giải pháp CNTT: HP, IBM, SUN, Cisco, Juniper…

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép