To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Ha Noi-Fraud Investigator-Chuyên viên điều tra chống gian lận

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 21/05/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Investigate, check to find out fraudulent documents escalate from Assessment team, collection, branch and other departments (before/after disbursements).

Tiến hành điều tra, kiểm tra các tài liệu gian lận được chuyển tiếp từ các bộ phận Thẩm định, thu hồi nợ, chi nhánh hay các phòng ban khác bao gồm các hồ sơ tín dụng trước và sau giải ngân.

- Conducting in-depth investigation upon findings through data review to detect fraud incidents in relation to either customers or internal staff.

Tiến hành điều tra chuyên sâu trên cơ sở dữ liệu có sẵn để phát hiện các hành vi gian lận liên quan đến khách hàng và nhân viên nội bộ.

- Proactively initiating and recommending process improvement during daily tasks in order to optimize fraud detection and prevention, including set-up, update and implementation of the new process.

Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến quy trình thẩm định trong công việc hàng ngày nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận kịp thời, xây dựng các quy trình mới cũng như củng cố qui trình hiện hữuvề phòng chống gian lận tại Smart Credit.

- Build effective information gathering channels to proactively detect and investigate fraudulent behaviours.

Xây dựng và phát triển các kênh thu thập thông tin để chủ động phát hiện và điều tra các hành vi gian lận.

- Perform periodic or unscheduled reporting as required

Thực hiện báo cáo định kỳ và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job requirement

-      At least 3 year experience in investigation, Anti-Fraud at Bank, Finance, insurance.

Có tối thiểu  03 năm kinh nghiệm về điều tra, phòng chống gian lận tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, bảo hiểm.

-      Ability to work under pressure; set priorities and meet deadlines with little supervision; desire to take ownerships of tasks assigned, take initiative and drive to results.

Chịu được áp lực cao, hoàn thành công việc đúng thời hạn, Chủ động trong công việc và hoàn thành với kết quả cao nhất.

-      English basic – Tiếng anh cơ bản

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhan.com.vn/

Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more than 100 years of traditional prestige. We have more than 1,000 inbound branches... View more

Ha Noi-Fraud Investigator-Chuyên viên điều tra chống gian lận

Shinhan Bank Vietnam