English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Green zone designer and maintenance expert

Mô tả công việc

1. Thiết kế khu vực cây xanh cho công ty 1 hiện tại và công ty 2 & 3 sau này:

- Nghiên cứu lại các khu vực cây xanh hiện tại;

- Thiết kế khu vực cây xanh trong KCN: Trên tiện ích, dải phân cách;

- Thiết kế vườn ươm;

- Thiết lập các loại cây, cỏ phù hợp trên vùng tiện ích và dải phân cách;

- Thiết lập các loại cây, cây cảnh, cỏ phù hợp cho vườn ươm;

- Nghiên cứu thổ nhưỡng và môi trường phù hợp với các loại cây.

2. Bảo dưỡng khu vực cây xanh của công ty 1 hiện tại và công ty 2 & 3 sau này:

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng cây, cỏ trên vùng tiện ích;

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng cây, cỏ trên dải phân cách;

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng vườn ươm;

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng cho mỗi khu vực bao gồm cắt cỏ bằng tay, cắt cỏ bằng máy, tưới nước (Cho cả mùa mưa và mùa khô);

- Lập kế hoạch, giám sát việc mua cây mới, phân bón, thuốc trừ sâu;

- Sử dụng phần mềm MCS hàng ngày;

- Các công khác do Ban giám đốc và Phòng giao;

- Báo cáo Trưởng phòng

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương (Trồng trọt).

- Thành thạo tiếng Anh, vi tính

- Giao tiếp tốt, tuân thủ kỷ luật, tinh thần tập thể.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép