English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giao dịch viên - KVH - MSB - Bắc Linh Đàm

Mô tả công việc

1. Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về phòng Ngân quỹ, đảm bảo an toàn, chính xác

2. Thực hiện giao dịch gửi, rút tiền (tiền mặt, chuyển khoản) trên các tài khoản tiền gửi của khách hàng

3. Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách hàng

4. Thực hiện thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành

5. Thực hiện thu đổi ngoại tệ mặt, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng

6. Thực hiện thu nợ tiền vay (vốn, lãi) bằng tiền mặt và chuyển khoản

7. Mở tài khỏan tiết kiệm cho KH trong trường hợp khách hàng đặt lệnh gửi tiết kiệm qua Internet banking nhưng khách hàng chưa có TK tiết kiệm

8. Thực hiện thu đúng và thu đủ các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành

Yêu cầu công việc

1. Trình độ 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu biết các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động ngân hàng.

3. Kỹ năng

- Có kỹ năng tốt về: Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Có các kỹ năng: Sử dụng phần mềm giao dịch, kiểm đếm và phân biệt tiền thật/ giả, giao tiếp và ứng xử.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương