Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Job requirement

- Kiểm soát tuân thủ hoạt động quản lý sản xuất;

- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý sản xuất (5S, Lean production,..)

- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, văn bản hóa tiêu chuẩn;

- Tham gia công tác training hệ thống.

Job requirement

- Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống Quản lý Công nghiệp;

- Có khả năng soạn thảo văn bản, sử dụng Word/Excel thành thạo;

- Có kiến thức về thực hành 5S, có khả năng thiết kế và triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn và giảm thời gian sản xuất trong cả lĩnh vực sản xuất,

- Có kiến thức về quản lý chất lượng : phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu và các bảng tính, kiểm định quá trình để xác định các khu vực cần cải tiến, quản lý việc thực hiện những thay đổi.

- Có khả năng tiếng Anh và kinh nghiệm là 1 lợi thế .

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương