English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám sát hệ thống cửa hàng thời trang

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh / kế hoạch doanh số cho hệ thống showroom

- Triển khai các chương trình bán hàng tại điểm bán

- Quản trị hàng hóa (phân tích tồn kho, kiểm soát hàng hóa để đề xuất các chương trình bán hàng) tại hệ thống Showroom độc quyền

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, giám sát, đánh giá nhân viên cửa hàng

- Thực hiện giám sát chuỗi cửa hàng tỉnh theo tuyến phụ trách

- Hỗ trợ quản lý nhân sự (Kiểm soát chấm công; Phỏng vấn tuyển dụng; Đánh giá nhân viên điểm bán; Đề xuất các chế độ, chính sách cho nhân viên)

- Kiểm soát tiêu chuẩn dịch vụ và tiêu chuẩn hình ảnh

Khu vực phụ trách: Miền Đông Nam Bộ (Biên Hòa); Nam Trung Bộ (Phú Yên, Nha Trang); Tây Nguyên (Bảo Lộc).

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Cử nhân chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm trong mảng FMCG/ Bán lẻ

- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép