Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám sát hành chính kinh doanh

Job requirement

 • Phụ trách đánh giá và kế hoạch kinh doanh
 • Thiết lập và phân phối mục tiêu kinh doanh.
 • Lên kế hoạch, dự án.
 • Phân tích các chính sách và chương trình bán sản phẩm.
 • Phân tích kênh tuyển dụng trực tiếp DM/FM và quản lý nguồn ngân sách.
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình thi đua.
 • Đánh giá các chương trình thưởng Giám Đốc Kinh Doanh.
 • Đánh giá hiệu quả của chính sách thu nhập dành cho đội ngũ đại lý.
 • Tư vấn các chương trình thi đua với các Giám Đốc Kinh Doanh Miền.
 • Chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến chương trình bán hàng.
 • Đưa ra nhiều vấn đề từ cấp đốc và trưởng bộ phận.
 • Quản lý những công việc hành chánh trong nhóm và hỗ trợ nhóm khác.
 • Những công việc khác được giao bởi Giám đốc bộ phận Hành Chánh Kinh Doanh.

Job requirement

 • Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học.
 • Kinh nghiệm: từ 2-3 năm.
 • Kỹ năng và năng lực: sáng tạo, hăng hái và có kỹ năng vi tính văn phòng tốt.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép