English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám sát ATLĐ (Làm việc tại Đà Nẵng)

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong công tác Tư vấn Giám sát mảng An toàn Lao động.

2. Nhiệm vụ cụ thể công tác Quản lý Tư vấn Giám sát mảng An toàn Lao động:

- Thường xuyên giám sát An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC tại các dự án và đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định của Tập đoàn;

- Thực hiện công tác ghi chép các hồ sơ nhật ký về an toàn lao động tại công trường đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định của Tập đoàn;

- Tham gia công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC cho đội ngũ cán bộ & công nhân định kỳ tại các dự án;

- Tham gia vào công tác xây dựng, soạn thảo, cập nhật nội quy, quy định, quy trình về An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC đến các dự án đảm bảo thực hiện đồng bộ theo quy chuẩn đồng nhất toàn Tập đoàn;

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thực hiện an toàn lao động tại dự án.

Yêu cầu công việc

1. Về phẩm chất và năng lực:

- Trung thành, tự tin, tin cậy, nhiệt tâm

- Giao tiếp tốt và linh hoạt

- Chịu được áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Kỹ năng giám sát công việc

- Nắm vững các quy định về môi trường, ATLĐ, PCCC

- Am hiểu pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ, PCCC

- Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng: quy trình, quy định…

2. Về trình độ:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên môn Xây dựng hoặc Bảo hộ lao động

- Chứng chỉ:

+ Chứng nhận Bồi dưỡng An toàn lao động

+ Chứng chỉ Giám sát An toàn lao động là một lợi thế

+ Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động là một lợi thế

- Vi tính văn phòng thành thạo.

3. Về kinh nghiệm:

- Từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương