Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO

Job requirement

• Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn.• Phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu cần cải tiến.• Tham mưu cho Ban Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ; quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả tài chính.• Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Chỉ đạo công tác hạch toán và lập bào cáo tài chính.• Phân tích và tham gia thẩm định tính hiệu quả của các dự án đầu tư.• Các công việc khác như Lập, phân tích báo cáo; Quan hệ đối tác, ngân hàng.• Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.• Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty.

Job requirement

• Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán.• Ưu tiên ứng viên có > 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc từng làm việc trong lĩnh vực Công nghệ cao.• Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương