English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc nhân sự

Mô tả công việc

- Hoạch định nguồn nhân lực, lập kế hoạch và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng, giám sát thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi.

- Xây dựng, giám sát thực hiện quy trình đánh giá.

- Xây dựng, giám sát thực hiện các chính sách, quy chế, quy trình, quy định làm việc…

- Tổ chức và giám sát công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, cung cấp dịch vụ văn phòng cho các Phòng ban, quan hệ đối ngoại với các cơ quan bên ngoài

- Giám Sát việc thực hiện An Toàn, PCCC, Vệ sinh, Môi trường

- Giám sát việc xử lý kỷ luật ở các NM

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực; QTKD; ĐH Luật.

Kinh nghiệm giám đốc hành chính-nhân sự từ 3 năm trở lên.

Kiến thức về quản trị hành chính-nhân sự.

-       Kỹ năng tuyển dụng

-       Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng.

-       Kỹ năng quản lý

-       Kỹ năng giao tiếp

-       Cẩn thận, chính xác; Bảo mật thông tin tốt;

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép