Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám Đốc Nhà Máy

Job requirement

 • Tạo ra lợi nhuận cho công ty, Tổ chức bảo quản tài sản công ty tránh mất mát.
 • Đảm bảo sản xuất sản phẩm có chất lượng theo yêu cầu.
 • Lập kế hoạch để duy trì công ty hoạt động thường xuyên.
 • Báo cáo ngay các khó khăn, trở ngại kịp thời lên Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất Toàn Quốc để xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ nhằm giải quyết vụ việc hiệu quả.
 • Xây dụng hệ thống ngân sách tổng quát và chi tiết cho từng bộ phận, từng vấn đề cụ thê theo kế hoạch.
 • Tuyển dụng, Quản lý , phát triển nhân viên và sử dụng lao động phù hợp và hiệu quả
 • Lập chiến lược phát triển sản xuất và kế hoạch cụ thể cho từng năm từng giai đoạn sản xuất.
 • Thiết lập và duy trì hệ thống thích hợp các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận duyệt (KPI) chỉ tiêu hoàn thành công việc cho nhân viên để đo lường đánh giá các khía cạnh cần thiết cho các hoạt động và phát triển.
 • Theo dõi, đo lường và báo cáo về vấn đề hoạt động, cơ hội và kế hoạch phát triển và những thành tựu trong các định dạng và khoảng thời gian thỏa thuận
 • Bảo đảm sự hài lòng của khách hàng.
 • Chiu trách nhiệm báo cáo theo định ký đối Ban Lãnh Đạo và Phó Tổng Giám Đốc sản Xuất Toàn Quốc.
 • Xây dựng hệ thống tổ chức bảo đảm an toàn về Vệ Sinh
 • Chịu trách nhiệm về sự an toàn cho con người và tài sản công ty

Job requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh trung/cao cấp
 • Kỹ năng chủ yếu: Lập kế hoạch, phân tích, đào tạo, ra quyết định

Các yêu cầu khác

 • Kinh nghiệm: 3-4 năm điều hành nhà máy,
 • Tính cách: Có Khả năng lãnh đạo, Năng động, Sáng tạo, Thiện chí, Cương trực, Trung thành.
 • Phong cách: Có phong cách chính chắn.
 • Giới tính: Nam – Nữ
 • Tuổi: Trên 35

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương