English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm

Mô tả công việc

MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG VIỆC

1. Tối đa hóa lợi nhuận và duy trì được lợi thế cạnh tranh của Công ty thông qua việc mua sắm hàng hóa thực phẩm, nguyên vật liệu, trang thiết bị, tài sản và công cụ lao động đạt chất lượng theo yêu cầu, với giá cả hợp lý.

2. Quản lý & điều hành tốt chức năng Mua hàng được giao, bao gồm việc tổ chức & triển khai công tác mua hàng tại các địa điểm hoạt động kinh doanh khác nhau trong hệ thống nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ và đúng chất lượng tất cả các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu.

CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Điều hành và quản lý chiến lược quá trình mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa thực phẩm, vật liệu bao bì, trang thiết bị, tài sản và công cụ lao động được yêu cầu nhằm đảm bảo việc cung ứng kịp thời, giao đúng thời gian, đầy đủ, đúng chất lượng và đúng giá cả.

2. Theo dõi xu hướng giá cả, công nghệ mới, tính khả dụng của hàng hóa sản phẩm mới và/hoặc nguyên vật liệu thay thế và các thông tin quan trọng khác trên thị trường mua sắm trong và ngoài nước nhằm tham mưu, tư vấn cho ban điều hành Công ty trong việc lựa chọn mới và/hoặc thay thế các chủng loại hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

3. Làm việc với các phòng/ban/bộ phận trong nội bộ Công ty dự báo, lập kế hoạch mua hàng chiến lược, tập trung các mặt hàng thế mạnh, mặt hàng chủ lực mang lại tỷ trọng doanh thu cao nhằm ổn định nguồn hàng hóa và duy trì được lợi thế cạnh tranh về giá hàng hóa sản phẩm công ty cung cấp cho khách hàng.

4. Điều phối & tích hợp hoạt động mua hàng đối với tất cả hàng hóa sản phẩm dịch vụ , tận dụng mọi lợi thế về quy mô và số lượng hàng hóa nhằm tối đa hóa giá cả đầu vào.

5. Tổ chức tìm kiếm, liên lạc thông qua mạng lưới mua sắm hàng hóa thực phẩm trong và ngoài nước, đánh giá năng lực nhà cung cấp, thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp chiến lược phù hợp với các điều kiện và quy định tài chính nội bộ của Công ty.

6. Làm việc với các phòng/ban có liên quan (Sản xuất, Kho vận, Chất lượng & Kỹ thuật … ) để thực hiện các chương trình tiết giảm chi phí về nguyên vật liệu và vật tư. Xác định cơ hội trong việc giảm chi phí nguyên vật liệu và chi phí hàng tồn kho và thay thế nguyên vật liệu (nếu cần)

7. Tổ chức xây dựng, cập nhật và phát triển hệ thống các chính sách mua hàng, quy định & quy trình thực hiện mua bán hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, chính sách đánh giá lựa chọn nhà cung cấp chiến lược….. nhằm đảm bảo việc cung ứng kịp thời, phù hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt mục tiêu được giao.

8. Tổ chức phân công, giao việc, đánh giá kết quả công tác của cán bộ nhân viên trực thuộc theo các quy định nội bộ của Công ty.

9. Hướng dẫn, kèm cặp và đào tạo cán bộ nhân viên trực thuộc phòng Mua hàng nhằm đảm bảo cán bộ nhân viên phòng Mua hàng có đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc.

10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc và/hoặc nhân sự được ủy quyền.

Yêu cầu công việc

1.      Trình độ: Đại học, các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, anh văn tốt….

2.      Kiến thức:

Hiểu biết về hoạt động kinh doanh ngành hàng Thực phẩm tươi sống

Tin học: Thành thạo excel và các phần mềm quản lý kinh doanh của Công ty.

Tổng hợp, phân tích số liệu. Thành thạo trong việc dự báo tình hình hàng hóa, sản phẩm ..

3.      Kỹ năng:

-         Tư duy chiến lược & hiểu biết về hoạt động vận hành của tổ chức

-         Lập kế hoạch, Tổ chức, Kiểm soát và triển khai thực hiện công việc

-         Quản lý thời gian.

-         Giải quyết và phân tích vấn đề

-         Lãnh đạo nhóm hoặc Quản lý nhóm              

-         Nhạy cảm trong tương tác cá nhân

-         Giao tiếp qua lời nói & văn bản

 

4.      Kinh nghiệm: Ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực Mua hàng. Tối thiểu 3 năm đảm nhận vị trí quản lý bộ phận/phòng Mua hàng.

5.      Phẩm chất, tính cách:

-         Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết

-         Tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao

-         Có khả năng làm việc độc lập

-         Năng động, nhạy bén trong xử lý vấn đề

-         Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương