Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám Đốc Marketing

Job requirement

Mục tiêu công việc:Đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh bằng cách nghiên cứu và triển khai các kế hoạch và cơ hội marketing; thực hiện các kế hoạch kinh doanh; quản lý nhân viên.Nhiệm vụ:• Đạt được các mục tiêu nhân sự về kinh doanh và Marketing bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng, đào tạo, phân việc, lên lịch, huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; truyền đạt những kỳ vọng trong công việc; lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và xem xét những đóng góp trong công việc; lập kế hoạch và xem các kế hoạch bồi hoàn, củng cố chính sách và quy trình.• Đạt được các mục tiêu kinh doanh và Marketing bằng cách đóng góp các thông tin, các đề xuất về hoạt động kinh doanh và Marketing cho các tổng kết và kế hoạch chiến lược; chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch hành động tuân thủ các tiêu chuẩn về sản xuất, năng suất, chất lượng và dịch vụ khách hàng, giải quyết vấn đề, hoàn thành việc kiểm toán; xác định xu hướng; xác định những cải tiến hệ thống, thực hiện những thay đổi.• Đạt được các mục tiêu tài chính của hoạt động kinh doanh và tiếp thị bằng cách dự đoán nhu cầu, theo dõi ngân sách hàng năm; lập kế hoạch chi tiêu; phân tích các biến động; khởi xướng các hành động khắc phục.• Xác định các kế hoạch lợi nhuận gộp và lợi nhuận hàng năm bằng cách dự đoán và triển khai hạn ngạch doanh thu hàng năm cho từng vùng; kế hoạch quy mô doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng cho các sản phẩm hiện tại và tương lai; phân tích xu hướng và kết quả; thiết lập chiến lược định giá; đề xuất giá bán, giám sát chi phí, cạnh tranh, cung và cầu.• Đạt được các mục tiêu kinh doanh và Marketing bằng cách lập kế hoạch, triển khai, thực hiện và đánh giá việc quảng cáo, mua hàng, và các chương trình khuyến mãi; triển khai các kế hoạch hành động bán hàng theo từng chủng loại sản phẩm.• Xác định các cơ hội thị trường bằng cách xác định rõ nhu cầu của người tiêu dùng; vạch rõ thị trường, thị phần của đối thủ, và điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, dự đoán tình hình kinh doanh theo kế hoạch; thiết lập thị phần mục tiêu.• Cải thiện mức lợi nhuận và mức tiêu thụ của sản phẩm bằng cách nghiên cứu, xác định, và tận dụng những cơ hội thị trường; cải tiến việc đóng gói sản phẩm; phối hợp phát triển sản phẩm mới.• Duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn bằng cách thường xuyên có cuộc thăm viếng khách hàng; khám phá các nhu cầu đặc thù, dự đoán các cơ hội mới.• Cung cấp thông tin bằng cách thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu và xu hướng.• Bảo vệ giá trị của tổ chức bằng cách giữ bí mật thông tin giá cả.• Cập nhật kiến thức công việc bằng cách tham dự các cơ hội đào tạo; xem các ấn phẩm chuyên ngành; thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân, gia nhập vào tổ chức chuyên nghiệp của ngành nghề.• Đạt được các nhiệm vụ của tổ chức và nhiệm vụ marketing bằng cách hoàn thành các mục tiêu liên quan khi có yêu cầu.

Job requirement

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục